Kira sözleşmesi yaparken dikkat!

Kira sözleşmesi yaparken dikkat!

Kira sözleşmesi örneği, her dönem kiracılar ve ev sahipleri tarafından araştırılıyor. Ev sahipleri ve kiracılar arasında çeşitli anlaşmazlıkların yaşanmaması için kira sözleşmesinin nasıl doldurulması gerektiğinin bilinmesi gerekiyor.

Kira sözleşmesi nasıl doldurulur?' sorusu ev sahipleri ve kiracılar tarafından araştırılıyor. Kira sözleşmeleri hem kiraya verenin hem de kiralayan tarafın haklarının korunması için yapılan yazılı bir sözleşme çeşitidir. Sözleşme üzerinde tüm maddelerin açık bir şekilde yer alması birçok sorunun önüne geçiyor. 

Akşam Gazetesi'nde yer alan habrere göre, kira sözleşmeleri, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamına alındı. Kanun kapsamına alınmasıyla kiracı ve mülk sahibinden çok bir borç alacak ilişkisine dönüştü. Peki, kira sözleşmelerinde nelere dikkat edilmeli? Kira sözleşmesinde neler yer almalı? İşte kira sözleşmesi hakkında tüm merak edilenler...

KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL DOLDURULUR? 

Gayrimenkul sahibi ve kiracı arasında yapılması gereken kira sözleşmesi 3 bölümden meydana geliyor. Bu bölümler şu şekilde:

1-) Kiralama ile ilgili bilgiler; 
Kiralanacak olan mülkün cinsi, adresi, mülk sahibi ile kiralanacak yerin adresi ve iletişim bilgileri, kiralama sürecinin başlangıcı ve bitişi ile birlikte kira bedelinin bulunduğu alandır. Bu bölümün eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir.

2-) Kiralanan mülk ile birlikte teslim edilen demirbaşlar;
Kiralama yapılam mülkle ilgili belli başlı demirbaşları da sahiplenmiş olursunuz. Kombi, elektrik ve su sayaçlarının yer aldığı bu bölüme, aidat bilgileri, depo ve posta kutusunun anahtarları gibi bilgiler de yer alır.

3-) Kira sözleşmesiyle ilgili genel koşullar
Kiralanan mülk içinde yapılacak tadilatlar, kiranın yatırılacağı banka hesabı gib tüm bilgiler maddeler halinde yazılır. Yapılan kira kontratı ikişer nüsha olarak doldurulması ve nüshalardan biri kiracıda diğeri ise mülk sahibinde kalması gerekir.

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ:

Dairesi

(Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)

Mahallesi

(Tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)

Cadde/Sokağı

(Cadde veya sokak yazılacak)

Numarası

(Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)

Kiralananın Cinsi

Apartman dairesi

Kiralayan

(Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiralayanın T.C. Kimlik No

(Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiralayanın Adresi

(Kiraya verenin tam adresi yazılacak)

Kiracı

(Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiracının T.C. Kimlik No

(Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiracının Adresi

(Kiracının tam adresi yazılacak)

Akdin Başlangıç Tarihi

(Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)

Akdin Süresi

(Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)

Yıllık Kira Bedeli

(Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)

Aylık Kira Bedeli

(Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak

Kiralananı Kullanım Şekli

Yalnızca mesken (konut) olarak

Kiralananın Durumu

Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.

Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.

Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?

1– Sözleşmeyi imzalamadan önce eğer mülk sahibi değilse, noter aracılığı ile verilmiş bir vekaleti olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.
2– Kira kontratında yazan adres ile kiralayacağınız mülkün adresinin aynı olduğundan emin olmalısınız.
3– İlerde oluşabilecek sorunları engellemek için kira başlangıç ve kira artış dönemini kesin olarak belirlemelisiniz.
4– Kira kontratında kiracının ve ev sahibinin T.C. kimlik numarasının bulunması gerekir.
5– Kira kontratını kefiller huzurunda imzalanması daha sağlıklıdır. Kira kontratının bütün sayfalarında her iki tarafın imzaları bulunmalıdır.
6– Yine sözleşmeye, kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgilerini ve ne şekilde yatırılacağını detaylıca anlatın. Kira bedeli havale veya eft olarak gönderilecekse “2018 yıılı Mart Ayı kira bedeli” şeklinde bir açıklama ile göndermeniz gerekir.
7– Kira kontratında depozitonun içeriği ve hangi şartlarda iade edileceği açık bir şekilde ifade edilmeli.

Resim galerisi

Sponsor